Najskôr si prečítajte inštrukcie, ako vyťažiť z týchto techník čo najväčší úžitok, ak niečomu nebudete rozumieť napíšte mi , rada vám odpoviem...

Emocionálna očista tela

Je to základná technika, cez ktorú odporúčam prejsť každému, kto chce tieto techniky vyskúšať. Môžete si ju stiahnuť ZDARMA kliknutím na tlačítko "Stiahnuť nahrávku ZDARMA" napravo ➡️

Čo je podstatou tejto techniky?  

Je to jednoduchá technika, ktorá vám môže pomôcť identifikovať niektoré stresové situácie, ktoré sa mohli odohrať vo vašom živote ešte v rannom detstve, alebo neskôr.

 Mohli ste si vtedy vytvoriť nejaký mentálny blok, alebo negatívny program, ktorý vo vás stále pracuje a oslabuje vám tok energie v celom tele a následne váš imunitný systém. Následkom toho sa cítite unavený a vyčerpaný a nemáte dostatok energie na bežné aktivity vo vašom živote...

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Môžete sa cítiť ľahší a vitálnejší a porozumieť tomu, prečo sa vám oslabil imunitný systém, ale aj odstrániť niektoré negatívne vzory správania, práve vďaka pochopeniu a a odpusteniu. Môžete odstrániť napätie vo vašom organizme a pocítiť uvoľnenie a príliv energie...

Komunikovanie s orgánmi

Čo je podstatou tejto techniky?  

V tejto technike sa môžete porozprávať so svojimi problémovými orgánmi, alebo časťami tela, kde už máte diagnostikovaný nejaký problém, alebo cítite nekomfort a tak dostať veľmi cenné informácie o tom , čo vlastne spôsobilo ich oslabenie...

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Táto technika vám pomôže otvoriť úprimný vzťah k vášmu telu.

 Získate svojho 24 hodinového osobného trénera, od ktorého budete dostávať tie najsprávnejšie odpovede a nasmerovania, čo vaše telo práve potrebuje, čím mu škodíte a ubližujete a čo by ste mali vo svojom živote zmeniť.

Naučíte sa prepojiť so svojim telom, aby vás upozornilo na každú jednu chybu, ktorú vedome , alebo nevedome urobíte a tak vás povedie k novým pozitívnym návykom a bude rušiť vaše škodlivé zvyky, ktoré vám ubližovali...

Nahrávku môžete získať na tejto stránke.

Absolútna očista tela

Čo je podstatou tejto techniky?  

Touto technikou si prečistíte takmer všetky, orgány a systémy v tele, od končekov prstov na nohách, až po vlasy na hlave, cez cievny a lymfatický systém a nezabudneme ani na kosti a svaly. Vizuálne si zdiagnostikujete stav svojich orgánov a systémov.

 Budete mať možnosť vidieť stav svojho tela a učiniť vizuálne operačné zákroky...

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Po tejto technike sa budete cítiť o niekoľko kíl ľahší a môžu vám odznieť niektoré bolestivé stavy. Pochopíte, prečo sa ten ktorý orgán , alebo systém správa oslabene a budete vedieť, čo mu je...

Môžete tak včas predísť k jeho maximálnemu oslabeniu, alebo chorobe...

Nahrávku môžete získať na tejto stránke.

Bunková očista

Čo je podstatou tejto techniky?

Odstránime všetku negatívnu energiu zo svojich buniek, vyživíme ich a nasmerujeme na aktivovanie energie v našich problémových častiach tela. 

Oslobodíme bunky od všetkých stresových pamäťových stôp a nastavíme im pocit šťastia...

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Posilníme imunitný systém a tvorbu hormónov šťastia, pochopíme, že ak sa chceme cítiť šťastní, tak nemôžeme očakávať, že nás niekto šťastnými urobí, ale že je to proces, ktorý je nastavený v našich bunkách a je potrebné na ňom pravidelne pracovať...

Pocit šťastia, totižto naozaj máme vo svojich rukách a treba sa oň starať...

Nahrávku môžete získať na tejto stránke.

Posilnenie čakier

Čo je podstatou tejto techniky?  

Možno aj vy ste si skúsili, tak ako aj ja, viacero čakrových meditácií a ich názvy a formulovanie informácií ohľadom ich fungovania boli pre vás menej zrozumiteľné a skôr to vo vás vyvolávalo pocit, že je to niečo cudzokrajné, čo s vami moc nekorešponduje. Tak ste to obchádzali a nepripisovali tomu dôležitosť...

V tejto technike mi prišli informácie, ako jednoducho pochopiť a prijať čakry za niečo, čo je našou súčasťou. Tak ako sú na fyzickej úrovni umiestnené orgány v našom tele, o ktorých existencii nikto nepochybuje, tak si priblížime funkcie čakier, ako energetických orgánov v našej aure. Oba systémy aj fyzický, aj energetický ,majú svoju neodmysliteľnú úlohu v celistvom fungovaní nášho tela a oba tieto systémy sa navzájom ovplyvňujú...

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Precítite energetické pôsobenie jednotlivých čakier na naše fyzické telo. Aktivovaním energie v jednotlivých čakrách pochopíte určité vlastné obmedzenia, ktorými bránime svojmu telu , aby pracovalo na plný výkon a tým vlastne zistíte, aká je vaša kapacita a ako ju môžete aktivovať...Precítite, ako jednotlivé čakry ovplyvňujú konkrétne fyzické orgány a ako si tie fyzické orgány môžete jednoducho aktivovať...

Pochopíte a zároveň precítite ako jednoducho sa dá naštartovať naše telo pôsobením a prepájaním sa s energiami okolo nás, ktoré sú dostupné pre všetkých a zdarma. Možno práve preto , že sú všade okolo nás a všetkým na očiach, zdajú sa nám také samozrejmé a nie vždy si  ich existenciu tak ,ako by si zaslúžili ceníme .

Veď skúste sa zamyslieť, ako často si uvedomujete dôležitosť existencie slnka, Matky zeme , kvetov na lúke a vesmíru okolo nás... A to všetko nás ovplyvňuje , bez toho by sme vlastne ani nemohli žiť a my hľadáme stále komplikovanejšie spôsoby ako si telo dať do poriadku.

Všetko čo potrebujeme máme okolo seba , iba to znova potrebujeme objaviť...

Nahrávku môžete získať na tejto stránke.

Zhmotňovanie svojich snov a prianí

 

Čo je podstatou tejto techniky?

Každý z nás má nejaké sny, alebo priania. Niektoré z nich sa nám zdajú nesplniteľné a niektoré z nich vieme, že ak na nich popracujeme, tak ich realizácia nie je nemožná...

Niekedy si myslíme, že ak by sme chceli niečo čo majú iní, tak by to bolo z našej strany možno príliš chamtivé, alebo nepokorné, ale práve naše vlastné obmedzenia v hlave, nám robia tie najväčšie prekážky a bránia nám realizovať aj to , čo si naozaj zaslúžime...

Niekedy si povzdychneme, prečo nemáme to , čo majú iní... Možno oni nemajú tie naše bloky a obmedzenia...

Všade okolo nás pôsobí zákon príťažlivosti a ak vysielame negatívne programy, tak sa nám ako magnetickým pôsobením vracia to negatívne. To znamená, že tak ako sme sa naučili chodiť, písať a čítať, tak sa potrebujeme naučiť aj priať...

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Hovorí sa , že ak chceš rozosmiať Boha, povedz mu o svojich plánoch....Ale aj, že Boh zničí tvoje plány, pokiaľ by tvoje plány mali zničiť teba...

Určite sa aj vám už niekedy stalo, že ste si niečo priali a keď sa vám to splnilo, dostali ste k tomu nejaký bonus, ktorý ste neočakávali a z ktorého ste boli nie milo prekvapení, alebo splnenie vášho priania bolo síce zrealizované, ale ináč ako ste si predstavovali...

Pomocou tejto techniky by ste sa mali naučiť vysielať svoje priania bezpečne a bezbolestne...

Tak skúste a prajte si, nech váš život naberie nové rozmery...

                               Aktivovanie hojnosti cez vďačnosť

Čo je podstatou tejto techniky?

Vďačnosť je vstupnou bránou do sveta hojnosti. Každý z nás má latku hojnosti nastavenú inak. Každý z nás má iné potreby a túžby a každého z nás formuje iné prostredie a iné možnosti. Každý z nás si predstavuje hojnosť v iných rozmeroch a inej podobe, ale každý z nás si ju spája s príjemnými pocitmi...

Skúste si vysloviť  HOJNOSŤ VŠETK0HO DOBRÉHO a predstaviť tú svoju formu hojnosti a precíťte si ten pocit...

Určite cítite ten hrejivý pocit pri srdci, spokojnosť a .... vďačnosť...

Poznáte to, ak pre niekoho niečo spravíte a on sa vám ani nepoďakuje, nemáte v budúcnosti chuť pre neho  znova  niečo spraviť. Ak ale cítite od dotyčného vďačnosť, je pre vás určite ľahšie a prirodzenejšie mu znova pomôcť...

Vďačnosť od iných je istá forma pochvaly, prejav úcty a lásky voči nám a tento druh energie my potrebujeme pre život ako potravu...

Je to aktívna energia, ktorá nás nabíja a dáva nám silu a motiváciu konať znova a znova, dáva nám uistenie, že to čo robíme je správne a prospešné...

Vďačnosť je energia, ktorá nám udáva smer a zároveň otvára nové cesty...

Je to energia, ktorá nás obohacuje a umožňuje nám pochopiť hodnoty, ktoré okolo seba máme...

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Vďačnosťou za všetko čo okolo seba máme, si doprajeme príliv energie, ktorá nás  v prvom rade  robí aktívnymi, šťastnými a tým veľmi intenzívne formuje náš život...

Sami iste uznáte , že šťastní ľudia sú aj zdravší ľudia...

Veľakrát sa nevieme poďakovať hlavne svojim najbližším za maličkosti, ktoré berieme ako samozrejmosť a pri tom my sami by sme za tie isté veci potrebovali prejav vďaky...

Skúste to a uvidíte, ako vám to zmení vzťahy okolo vás a následne aj život...

Vďačnosť je tá najlacnejšia forma vstupenky k hojnosti...

Ak začnete byť vďační za všetko čo máte, uvedomíte si zrazu, koľko veľa toho máte a uvidíte ako začne do vášho života vtekať nový prúd hojnosti.

Aj tu platí zákon príťažlivosti. To čo vysielate,  sa vám  priťahuje  ako magnetom viac a viac do vašej blízkosti...

Neponosujte sa na to čo vám chýba, lebo vám bude stále niečo chýbať.

Ďakujte za to čo máte a ono to otvorí tie správne dvere k  hojnosti... 

Touto technikou si uvedomíte skutočné poklady okolo seba a bude vás viesť k šťastnejšiemu spôsobu života .

O hojnosti už nebudete iba snívať, ale sa ju naučíte vpustiť do svojho života a naozaj ju žiť, každý podľa svojich potrieb...

Veď hojnosť nie je to , čo majú iní, ale pocit spokojnosti s tým čo máte vy...

Prajem vám zažiť tento pocit!

Brána odpustenia  

 

Čo je podstatou tejto techniky?

Táto technika vás naučí odpúšťať . Odpustenie je najsilnejším vyslobodením sa zo spárov všetkých konfliktov.

Ten kto nevie odpúšťať odsúdi sám seba do nešťastia, lebo aké koľvek negatívne myšlienky, ktoré v sebe prechovávame voči niekomu, idú najskôr cez nás  a ubližujú v prvom rade nám samím. Neustále napájanie sa na niekoho negatívnymi myšlienkami vytvára medzi nimi energetický most, ktorý neustále silnie a znásobuje vplyv negatívnej energie.  Obom potom uberá vitálnu energiu a môže vytvoriť až fyzický zdravotný problém...

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Spoznáte oslobodzujúcu silu odpustenia. Uvoľnenie, odstránenie negatívnych vzorov správania, pocit eufórie, ale hlavne príliv energie, lebo ak svoju energiu nebudete míňať na hnev , nenávisť, závisť , neprajníctvo, pocit viny a krivdy, tak vám jej zostane veľmi veľa na svoj osobný rozvoj a hlavne na lásku...

Prajem vám veľa láskyplného odpustenia

                                 

                                 Myšlienková záhrada

 

 Čo je podstatou tejto techniky?

Naučíte sa identifikovať  a účinne odstrániť svoje škodlivé myšlienky, ktoré vám nedali pokoj a neustále sa vám vynárali vo vašej mysli.

Neschopnosť riešiť niektoré záležitosti, ktoré si neustále nosíme v svojej hlave, nám odoberá veľa energie a úplne blokuje tvorivú energiu.

Keď vyhádžeme z hlavy nepotrebný a škodlivý odpad, vytvoríme priestor pre nové myslenie a riešenie.

Niekedy je riešenie tak jednoduché, ale my nemáme v hlave  preň miesto, aby sa tam mohlo usýdliť...

 

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Zbavíte sa nechcených , neraz týravých myšlienok , ktoré nie sú ničím prínosné, iba vám zaberajú čas a odoberajú energiu...

Odstránite myšlienkové vzorce, ktoré vás nútili k negativite, uzatváraniu sa do seba a sklonom k depresii

Vytvoríte priestor pre nové, kreatívne myslenie a konanie...

Zmeníte svoje postoje voči niektorým ľuďom zo svojho okolia a začnete meniť vďaka novým myšlienkam aj svoj život...

Vy sami si vytvoríte nový antivírový program, ktorý bude odrážať všetko škodlivé, čo by sa chcelo nasťahovať do vašej hlavy...

 

A ja vám prajem , aby ste  nosili v hlave tú najkrajšiu myšlienkovú záhradu a aby ste sa stali tým najlepším záhradníkom svojich myšlienok...

      Myšlienková záhrada -

TRI NAJDôLEŽITEJŠIE STROMY

 

 Čo je podstatou tejto techniky?

V predchádzajúcej technike sme sa  spolu pustili do čistenia svojich myšlienok a odstraňovaní nepotrebnej záťaže z nich. Začali sme vytvárať nový priestor pre nové , tvorivé myšlienky ...

V tejto technike sa budeme ešte detailnejšie venovať jednotlivým zónam myšlienkovej záhrady, alebo vlastne jednotlivým aspektom nášho života. 

Podrobne si rozoberieme každý z nich, LÁSKA,ZDRAVIE a HOJNOSŤ aby sme pochopili, ako veľmi sú prepojené a že akýkoľvek prebytok, alebo deficit v ktoromkoľvek z nich vytvára chaos v tých ostatných  a vytvára nerovnováhu v celom našom živote...

V tejto technike sa dozviete, aké vplyvy vám škodia a napovie vám , ako sa s nimi vysporiadať...

 

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Získate rozlišovaciu schopnosť, vďaka ktorej budete ihneď vedieť, čo v živote je pre vás podstatné a čo nie je a aký vplyv to môže mať na ďalšie záležitosti vo vašom živote...

 Usporiadate si vzťahy, zdiagnostikujete svoje telo a pochopíte, čo vám odsáva financie...

Vďaka tomu budete vedieť rýchlo reagovať na rôzne životné situácie, aby sa vo vás zbytočne nehromadil stres z neriešených záležitostí a naučíte sa ich predvídať a tak  im predchádzať...

Jednoducho začnete vytvárať v živote rezervy na to, čo naozaj chcete, aby sa vám dialo a začnete si ho užívať...

A ja vám prajem aby ste sa stali vďaka tejto technike a práci na sebe tým najlepším stvoriteľom svojho nového života...

Znovuzrodenie lásky

 

 

 Čo je podstatou tejto techniky?

V tejto technike znova poupratujeme v zóne vzťahov a budeme rozoberať vzťahové problémy ,ktoré sa práve dejú vo vašom živote.

Ten z vás, kto ešte nemá partnera, môže cez túto techniku otvoriť cestu k novému vzťahu.

Odstránime negatívne programy z celej rodovej línie, vďaka ktorým sme mali zaužívané určité správanie a ktoré nám spôsobovali problémy vo vzťahoch.

Cez energiu lásky sa prepojíme s partnerom a naladíme sa na rovnakú myšlienkovú vlnu, aby sme docielili súzvuk naších duší a vzájomné pochopenie sa.

 

Aký prínos môžete očakávať po jej aplikovaní?

Cez pochopenie postojov a konania partnera ,vďaka precíteniu jeho pravej podstaty dospejete k poznaniu, ako riešiť konflikty a nevytvárať ďalšie.

Vďaka prečisteniu rodovej línie od negatívnych programov sa tieto už nebudú dediť a ovplyvňovať ďalšie generácie.

Vzájomným splynutím pravej podstaty oboch partnerov príde k absolútnemu porozumeniu aj bez slov.

Energiou lásky prečistíme všetky dôsledky negatívnych konaní vo vzťahu.

Nezadaní sa naučia čo majú zmeniť na sebe a čo sa majú nučiť, aby mohol k ním do života prísť nový partner a láska.

Milá Alenka,

 

Behom posledných 10 rokov ste sa stali našim rodinným priatelom, zachrancom naseho zdravia, ochrancom a blízkou dušou celej našej rodiny.

 

Som nekonečne vďačná za to, že stla nachadzate v mojom živote a v kruhu mojich najbližších - mojich detí, manžela a rodičov. Presný diagnostik, vynikajúci liecitel, trpezlivy ucitel, ale tiez láskavý a nesmirne empatický človek s nadhernym humorom. 

 

Do konca života nezabudnem na Vašu pomoc mojmu synovi v case, ked diagnozy "pršali" na jeho hlavu - Vaša presna diagnoza, vyborne vymysleny a  ucinny postup ako aj tiez velka viera a dovera, ze sa veci obratia k lepsiemu, priniesli zázrak, ktory zijeme uz 10.rok.

 

A naše posledne "stretnutie"? Poprosila som Vas o pomoc v stave, ked som nemohla stupit na nohu kvoli zapalu bedroveho klbu a pohyb bez barli bol nemyslitelny -  po lieceni na dialku bolest prestala a barle zapadaju prachom. Este raz velmi pekne dakujem z lyzovacky ;-)

 

Alenka, cela rodina dakujeme za vsetko, ste to najlepsie co poznam, ze mozeme pre zdravie urobit

 

 

Barbara K.